Thay đổi quy định hiến tạng của nước Anh vào năm 2020

 

Nhằm mục đích nhân đạo,cứu giúp các bệnh nhân bị suy tạng đang gia tăng.Nước Anh đang ra kế hoạch mặc định rằng từ lúc sinh ra người cho đã đồng ý hiến tặng sau khi qua đời, trừ phi họ nói rõ rằng không đồng ý với lựa chọn này.

Hiện nay, những người hiến tạng phải thông báo ý định hiến tạng/mô với cơ quan đăng ký hiến tạng thuộc Bộ Y tế Anh, hoặc gia đình người hiến tạng đưa ra quyết định trong trường hợp chưa rõ nguyện vọng của người bệnh. Tuy nhiên, quy định mới sẽ mặc định người qua đời sẵn lòng hiến tạng nếu họ không có lựa chọn khác.

Các trường hợp ngoại lệ bao gồm những người dưới 18 tuổi, những người không đủ năng lực nắm bắt sự thay đổi và những người không sống tại Anh trong vòng ít nhất 12 tháng trước khi qua đời. Sự thay đổi này có thể giúp cứu sống thêm 700 người mỗi năm.

Thông báo của Bộ Y tế Anh về cơ chế mới liên quan việc hiến tạng và mô sẽ được đem ra tranh luận tại quốc hội trong năm nay.

Dự kiến, dự luật chính thức có hiệu lực vào mùa xuân năm 2020.