Thận nhân tạo từ tế bào gốc sẽ được thử nghiệm trên người năm 2018

Thận nhân tạo từ tế bào gốc sau 20 năm phát triển và nghiên cứu,các nhà khoa học tại Mỹ đã thử nghiệm trên động vật và đưa ra quyết định cấy ghép “Thận nhân tạo” vào chính cơ thể con người trong năm 2018. Tìm hiểu qua về chức năng của “Thận” và “Suy … Đọc tiếp Thận nhân tạo từ tế bào gốc sẽ được thử nghiệm trên người năm 2018