cần tìm người hiến thận gấp

Các phương pháp điều trị thay thế thận tốt nhất khi bị “Suy Thận”

Tổng hợp các phương pháp điều trị thay thế thận được áp dụng hiện nay bao gồm 3 phương pháp: 1.Ghép Thận (Phương pháp ưu...

Chạy thận nhân tạo:Nguyên nhân mục đích và phương pháp chạy thận tối ưu...

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu được "Chạy thận nhân tạo là gì" - "Mục đích chạy thận nhân tạo" và "Những...
.
.
.
.