Cường cận giáp thứ phát do chạy thận

Những lưu ý trong dùng thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa chất khoáng xương Tóm Tắt Về Bệnh Lý: Như các bạn đã biết, bệnh...
cần tìm người hiến thận gấp

Các phương pháp điều trị thay thế thận tốt nhất khi bị “Suy Thận”

Tổng hợp các phương pháp điều trị thay thế thận được áp dụng hiện nay bao gồm 3 phương pháp: 1.Ghép Thận (Phương pháp ưu...

Chạy thận nhân tạo:Nguyên nhân mục đích và phương pháp chạy thận tối ưu...

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu được "Chạy thận nhân tạo là gì" - "Mục đích chạy thận nhân tạo" và "Những...
// Facebook