Dự luật mới nước Iceland “Công dân sẽ hiến tạng sau khi chết”

Theo luật hiến tạng vừa được Quốc hội Iceland thông qua, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, mọi người dân sẽ trở thành những người hiến tạng mặc định sau khi chết.

Trước khi có luật này, chỉ hơn 10% người Iceland đăng ký hiến tạng sau khi chết.

Việc Iceland thông qua luật hiến tạng mới là tín hiệu tích cực, trong bối cảnh nguồn cung tạng ngày càng khan hiếm. Điều này sẽ tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.