thị trường đen thận

thị trường đen thận

kết-án-thị-trường-đen-thận-tại-trung-quốc.jpg
Tháng Mười Một 15, 2017
57 KB
600 × 400
Sửa ảnh
Xóa vĩnh viễn
URL
https://bacsibenhthan.com/wp-content/uploads/2017/11/kết-án-thị-trường-đen-thận-tại-trung-quốc.jpg
Tiêu đề
thị trường đen thận
Chú thích
Somporn Lorgeranon đã làm chứng tại buổi điều trần tại Quốc hội Washington rằng ông được thông báo rằng người hiến tặng là một tù nhân chết sau khi nhận được một cuộc cấy ghép thận ở Trung Quốc. LUKE FRAZZA / AFP / Getty Images)
Văn bản thay thế
thị trường đen thận

thị trường đen thận
Đánh giá bài viết !