Chạy Thận Nhân Tạo

Chạy Thận Nhân Tạo

Chia sẻ các thông tin về: Sức khỏe – Quy trình lọc máu – Các bệnh trong khi chạy thận nhân tạo

Hàng triệu bệnh nhân “Suy Thận” đang khắc khoải đang chờ ghép thận

Theo thống kê Ở Việt Nam, hiện nay có khoảng 5 triệu ca mắc suy thận và mỗi năm con số này lại tăng lên với...
cần tìm người hiến thận nhóm máu o

Cần người hiến thận nhóm máu O cho người thân đang bị bệnh “Suy...

Do người nhà tôi bị bệnh "Suy thận mãn tính" đang phải điều trị lọc máu để duy trì sự sống. Vì vậy nên...
.
.
.
.