Tiểu Đường

Bệnh tiểu đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat, mỡ và protein. Và là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo trong đó có thể dẫn đến suy thận mãn