Bác Sĩ Bệnh Thận-Chia Sẻ Thông Tin Về Bệnh Thận

Bệnh Về Thận

8 dấu hiệu cảnh bảo “chắc chắn” bị sỏi thận

8 dấu hiệu cảnh bảo "chắc chắn" bị sỏi thận. Khi các chất khoáng trong nước tiểu lắng lại lâu ngày sẽ tạo thành...

Các xét nghiệm cần thiết để phát hiện suy thận mạn...

Các xét nghiệm cần thiết để phát hiện suy thận mạn sớm. Để xác định suy thận mạn ngoài những biểu hiện bên ngoài...

Hậu Ghép Thận cần lưu ý những điều gì ?

Mặc dù có bác sĩ chǎm sóc cho bạn sau ghép, Nhưng bạn là người đóng vai trò rất lớn cho việc phục hồi...

Tin Tức

Hiến Ghép Thận

Bài Viết Xem Nhiều